Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Dla organów ścigania

Kalendarz szkoleń otwartych:

SĘDZIOWIE
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Efektywność osobista – rozwinięcie umiejętności wystąpień medialnych i autoprezentacji 14.09.2017r., Warszawa 250 zł/os
Jak pracować z pasją – co robić, aby nie wypalić się i osiągnąć równowagę między różnymi obszarami życia? 11.09.2017r., Warszawa 349 zł/os
Komunikacja i modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości. 8.09.2017r., Warszawa 260 zł /os
Nowa filozofia wymierzania kar po 1 lipca 2015 roku wprowadzenie instrumentów umożliwiających zdecydowane zwiększenie orzekania kar o charakterze nie izolacyjnym. 30.08.2017r., Warszawa 390 zł /os
Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach 22.09.2017r., Warszawa 349 zł/os
Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego 22.09.2017r., Warszawa 299 zł/os
Redagowanie pism urzędowych 04.09.2017r., Warszawa 229 zł/os
Wszystko o dopalaczach, czyli substancje psychoaktywne w aspektach praktycznych 02.10.2017r., Warszawa 219 zł/os
Wyrok łączny i kara łączna – wybrane zagadnienia 17.11.2017r., Warszawa 599 zł/os
PROKURATORZY
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Efektywność osobista – rozwinięcie umiejętności wystąpień medialnych i autoprezentacji
14.09.2017r., Warszawa 250 zł/os
Jak pracować z pasją – co robić, aby nie wypalić się i osiągnąć równowagę między różnymi obszarami życia 11.09.2017r., Warszawa 349 zł/os
Komunikacja i modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości. 08.09.2017r., Warszawa 260 zł /os
Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach 22.09.2017r., Warszawa 349 zł/os
Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego 28.08. 2017r., Warszawa 299 zł/os
Problematyka przyczyn wzrostu liczby spraw zakończonych umorzeniem postępowania po nowelizacji jako decyzji kończących postępowanie przygotowawcze 22.09.2017r., Warszawa PROMOCJA
450 zł /os
390 zł /os
Redagowanie pism urzędowych 04.09.2017r.., Warszawa 229 zł/os
Wszystko o dopalaczach, czyli substancje psychoaktywne w aspektach praktycznych 02.10.2017r, Warszawa 219 zł/os
Zmiany w nadzorowaniu pracy policji po nowelizacji przez prokuratorów, realizacja uprawnień pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, zasadniczy wzrost liczby kierowanych zażaleń na decyzje o odmowie wszczęcia oraz umorzenia postępowania przygotowawczego 29.09.2017r., Warszawa PROMOCJA
450 zł /os
390 zł /os
ADWOKACI I RADCY PRAWNI
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym. 22.09.2017, Warszawa 390 zł /os
Radca prawny jako obrońca w procesie karnym. 15.09.2017r., Warszawa 390 zł /os
Redagowanie pism urzędowych 04.09.2016r., Warszawa 229 zł/os
Rola adwokata i radcy prawnego w procesie konsensualnym. Nowe doświadczenia po nowelizacji procedury karnej z perspektywy sędziego. 06.10.2017r., Warszawa 390 zł/os
KURATORZY
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Budowanie programu resocjalizacyjnego w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności, a zwłaszcza pracy społecznie użytecznej w oparciu o diagnozę kryminologiczną 12–13.10.2017r., Warszawa 360 zł /os
Narzędzia skutecznego kierownika – motywowanie pozafinansowe w zespole 06.10.2017r, Warszawa 429 zł/os
Podstawowe zadania sądowych kuratorów zawodowych w efektywnym wykonaniu kary ograniczenia wolności ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne systemu dozoru elektronicznego. Charakterystyka przebiegu postępowania w przedmiocie dozoru elektronicznego. 25.09.2017r., Warszawa 360 zł /os
Praca z trudnym klientem 26-27.10.2017r., Warszawa 899 zł/os
Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego 28.08.2017r.., Warszawa 299 zł/os
Redagowanie pism urzędowych 04.09.2017r.., Warszawa 229 zł/os
Status sądowego kuratora zawodowego w polskim prawie karnym 25.08.2017r, Warszawa 360 zł/os
Wszystko o dopalaczach, czyli substancje psychoaktywne w aspektach praktycznych 02.10.2017r., Warszawa PROMOCJA!
219 zł /os
Wzmocnienie pozycji osob pokrzywdzonych przestępstwem 29.09.2017r., Warszawa 899 zł/os
Zachowanie kuratora w sytuacji zagrożenia życia podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie 18–19.09.2017r., Warszawa 749 zł/os
(z noclegiem)
549 zł/os
(bez noclegu)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kuratorskiej służbie sądowej 21-22.09.2017r., Warszawa 749 zł/os
URZĘDNICY SĄDOWI
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 lipca 2015 roku. Zmiany w ustawach (zakres nowelizacji niezbędny w pracy urzędnika sądowego). 29.09.2017r., Warszawa 360 zł /os
Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych w świetle zmian w k.p.k., k.k., i k.k.w. 02.10.2017r., Warszawa 360 zł /os
Dostosowanie dokumentacji do wymogów ustawy 14-15.09.2017r.
Warszawa
229 zł/os
Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach 22.09.2017r., Warszawa 349 zł/os
Redagowanie pism urzędowych. 04.09.2017r., Warszawa 229 zł/os

* do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

DLA PRACOWNIKÓW JST
TEMAT MIASTO I TERMIN CENA
Kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne – aspekt praktyczny 22.09.2017r., Warszawa 269 zł /os
Poprawność językowa pism urzędowych i prawnych 11.09.2017r., Warszawa PROMOCJA!
199 zł/os
Redagowanie pism urzędowych 04.09.2017r.,Warszawa 229 zł /os
Rola sekretarza w JST 09.11.2017r., Warszawa 269 zł /os
Zarządzanie zasobami ludzkimi 13.10.2017r.,Warszawa 269 zł /os
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aspekty prawne 31.08.2017r.,Warszawa 269 zł /os

* do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Na szkoleniu zapewniamy:
› trenera, specjalistę z ww. zakresu
› komplet materiałów szkoleniowych
› certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
› przerwę kawową i lunch
› konsultacje telefoniczną z trenerem do 2 tygodni po szkoleniu

Na bieżąco analizujemy potrzeby szkoleniowe dedykowanych grup zawodowych. Badamy zainteresowanie proponowanymi tematami (zakładka szkolenia, podkategorie danych grup zawodowych). Na tej podstawie przygotowujemy ofertę szkoleń otwartych. Chętnie zbieramy Państwa sugestie i w przypadku niemożności zorganizowania szkolenia zamkniętego wewnątrz organizacji, postaramy się stworzyć propozycję szkolenia otwartego, tak by umożliwić Państwu uczestnictwo w szkoleniu z wybranego tematu. Zaznaczamy, iż szkolenie otwarte organizujemy w przypadku zebrania się minimalnej liczby uczestników.

Szkolenia realizujemy również w formule zamkniętej. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższych szkoleń w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 58 lub mailowy ap@akademiamddp.pl