Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Opinie Klientów

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach

„Szczegółowe, wchodzące w zakres tematyki, prowadząca wykazała się wiedzą szczegółową, wnikającą w tematykę i specyfikę pracy w prokuraturze. Poruszała wiele zagadnień praktycznych. Brawo!”

„Szkolenie prowadzone w bardzo merytoryczny sposób, prowadząca posiada szeroką wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny i jasny sposób.”

„Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób bardzo interesujący. Wykładowca posiadał obszerną wiedzę, którą przekazał uczestnikom w formie dyskusji, co w znaczny sposób podniosło zainteresowanie szkoleniem.”

„Dobre szkolenie, poparte studium przypadków, duża wiedza osoby prowadzącej szkolenie.”


Zachowanie kuratora w sytuacji zagrożenia życia podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie

„Szkolenie dało mi dużo do myślenia, uświadomiło mi ile tak naprawdę niebezpieczeństw czyha na nas w pracy i jak ważne jest przygotowanie do wizyt. Najważniejszym motorem napędzającym jest strach, kiedy nie ma strachu przestajemy być ostrożni. Opinia bardzo pozytywna!”

„Szkolenie adekwatne do wykonanej przez nas pracy. Informacje bardzo przydatne i otwierające nowe możliwości na zachowanie i reakcję na postępowanie nadzorowanych.”

„Dzięki temu szkoleniu poznałam dodatkowe metody i sposoby postępowania w pełnieniu swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia.”

„Przed szkoleniem oczekiwałem, że przedstawione będą mi jakieś konkretne, uniwersalne recepty, żeby uniknąć skutków np. agresywnych zachowań. Szkolenie uświadomiło mi, że nie ma takich recept, każda sytuacja jest inna i jak ważne jest przewidywania ewentualnych zagrożeń w danej sytuacji.”


Zarządzanie zasobami ludzkimi w kuratorskiej służbie sądowej

„Bardzo dobra organizacja, treści odpowiednie, prowadząca profesjonalna.”

„Wysoki poziom merytoryczny prowadzącej. Podanie wiedzy profesjonalnie. Zdecydowanie przyswoiłam wiedzę merytoryczną z ZZL.”

„Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Wykładowca w sposób jasny, wyczerpujący i ciekawy prowadził wykład, zachęcał do uczestnictwa w dyskusji i wykonywaniu ciekawych ćwiczeń.”

„Satysfakcjonujące, w przyjaznej atmosferze, z przełożeniem na praktyczne i bliskie nam przykłady.”


Wystąpienia medialne i komunikacja mediami

„Szkolenie oceniam wysoko. Prowadzący był bardzo profesjonalnie przygotowany, dostosował program do potrzeb i przygotowania uczestników. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek na przyszłość.”

„Szkolenie ciekawe, na wysokim poziomie, duża ilość ćwiczeń w miłej atmosferze.”

„Szkolenie okazało się być bardzo ciekawe. Prowadzący potrafił zainteresować uczestników tematyką komunikacji z mediami. Ogólnie bardzo pozytywnie oceniam szkolenie.”

„Szkolenie dało wiedzę na temat możliwości kontroli gestów i emocji podczas prezentacji, a także możliwości wpływania na rozmówcę oraz kontrolę przebiegu rozmowy.”


Postępowanie karne w świetlne nowelizacji z 2015 i 2016r.

„Szkolenie udane zarówno w warstwie merytorycznej, jak i krajoznawczej”

„Znakomite, wykładowcy- profesjonalni!”

„Znakomicie zorganizowane z udziałem wykładowców posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowej i znaczną wiedzę teoretyczną”

„Umiejętne połączenie tematu szkolenia z osobami wykładowców w magicznym miejscu sprawiło, że zostałem zaspokojony zarówno pod względem uzyskania nowej wiedzy, jak i odpoczynku od codziennej pracy”


Budowanie programu resocjalizacyjnego w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności, a zwłaszcza pracy społecznie użytecznej w oparciu o diagnozę kryminologiczną

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny, było ciekawe i merytoryczne”

„Bardzo mi się podobało. Wykładowca na 6+”

„Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo merytoryczne. Poruszane zagadnienia pomogły w rozwiązaniu wielu problemów praktycznych”

„Bardzo dużo cennych informacji. Szkolenie pomoże mi w pracy”