Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla organów ścigania

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Dualizm możliwości kierowania przez prokuratorów wniosku w trybie konsensualnym z art. 335 par 1 k.p.k. jako wniosku o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucony mu występek ewentualnie zgodnie z art. 335 § 2 k.p.k. jako wniosek o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu  dołączony przez prokuratora do aktu oskarżenia.
2. Nowe doświadczenia po nowelizacji procedury karnej w zakresie wniosków kierowanych przez prokuratorów w trybie konsensualnym i problematyka  wzrostu liczby spraw zwracanych do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w porównaniu ze stanem prawnym sprzed 01 lipca 2015 roku.
3. Nowa filozofia wymierzania kar po 01 lipca 2015 roku, wprowadzenie instrumentów umożliwiających zdecydowane zwiększenie  orzekania   kar o charakterze nieizolacyjnym.
4. Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w obszarze służby więziennej i organów ścigania.
5. Modele zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz prawnej wymiaru sprawiedliwości.
6. Poprawność językowa pism urzędowych.