Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla pracowników JST

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Rola sekretarza w JST.
2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aspekty prawne.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
4. Kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne – aspekt praktyczny.
5. Poprawność językowa pism urzędowych i prawnych.
6. Postępowanie odwoławcze w administracji – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa.
7. Sposoby radzenia sobie ze stresem.