Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia dla urzędników sądowych

Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych:

1. Konsekwencje nowelizacji prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego po 01 lipca 2015 roku dla praktyki orzeczniczej oraz  biurowości w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych po 1 stycznia 2016 roku oraz w zarządzeniu w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
2. Omówienie zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej; zmiany w zakresie prawidłowości doręczeń sądowych na pierwszy i kolejne terminy rozpraw w sprawach karnych: obowiązki kierownika sekretariatu wydziału karnego.
3. Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych w świetle zmian w k.p.k., k.k., i k.k.w.
4. Poprawność językowa pism urzędowych.
5. Problematyka mediacji w sprawach karnych w znowelizowanym modelu procesu karnego.
6. Sposoby radzenia sobie ze stresem
7. Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturach.