Akademia Prawna

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Szkolenia zamknięte

Z sukcesem realizujemy szkolenia w formule zamkniętej, dostosowując program szkolenia do specyfiki grupy i potrzeb organizacji. Każde szkolenie poprzedza identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, które są podstawą efektywności szkolenia, satysfakcji Klienta i przede wszystkim rozwoju pracowników.

Gwarantujemy:
› przygotowanie dedykowanego programu do potrzeb docelowej grupy uczestników na podstawie analizy potrzeb
› trenera, specjalistę z ww. zakresu
› organizację szkolenia na terenie organizacji* lub w wybranym obiekcie
› dojazd trenera na miejsce szkolenia
› komplet materiałów szkoleniowych
› zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
› przygotowanie i analizę ankiet oceniających efektywność szkolenia

*W przypadku realizacji szkolenia w siedzibie Klienta, Zamawiający zapewnia: salę szkoleniową z wyposażeniem (projektor mm, papier, flipchart, pisaki), serwis kawowy (woda, ciepłe napoje) dla uczestników i trenera.

Szczegóły w zakresie indywidualnej oferty dostosowanej do potrzeb wydziału udziela:
Gabriela Kotuła
ap@akademiamddp.pl
tel. (22) 208 28 58